למה אסטרטג?

שומרים על הכסף שלך

ריבית אפס

מה עושים עם הכסף

כמה יכולת להרוויח בשוק ההון?

בחר אחוז המניות בתיק

0 %

עבור כל
100000
לפני עשור יכלו להיות ברשותך היום

תשואה שנתית ממוצעת
%

הערות:
1. עפ"י התשואה שהושגה מתאריך 1.1.2005 ועד 1.1.2015 במדד ת"א 25 למניות ובמדד אג"ח כללי לרכיב שאינו מניות.
2. התשואה נומינלית ברוטו לפני מיסים ואינה כוללת בעלויות.
5.876.2
6.182.1
6.487.9
6.893.8
7.199.6
7.4105.4
7.7111.3
8117.1
8.3122.9
8.6128.8
8.9134.6

קבע פגישה