למה אסטרטג?

משקיעים, לא מהמרים

מבחינה היסטורית, השקעה בניירות ערך מהווה את האלטרנטיבה הטובה ביותר לחיסכון ארוך טווח. התמורה המתקבלת למשקיע מעצם החזקת נייר ערך, מקורה בחלוקת הרווחים של החברה (במניות) או מתשלום ריבית (באגרות חוב). באופן טבעי, ככל שהתשואה הגלומה בהשקעה גבוהה יותר כך התנודתיות ואי היציבות בשער היא חריפה יותר, ולמעשה יוצרת "רעש" אקראי ולא צפוי בטווח הקצר. כדי ליהנות מהתשואה בסופו של דבר יש להתעלם מ"רעש" אקראי זה, וזאת באמצעות הזמן הארוך. 

"הבורסה היא מקום שבו כסף עובר מידיהם של אלו שאין להם סבלנות, לידיהם של אלו שיש להם כזו..." כך נאמר. השקעת ערך לזמן ארוך מקטינה את אלמנט ההימור האקראי, ומעצימה את אפקט ההשקעה.

מומחי ההשקעות באסטרטג מפעילים מגוון של כלים מתוחכמים לנטרול התנודות וה"רעשים" בתיק ההשקעות, וכל זאת כדי להניב את התוצאה הטובה ביותר, תוך שמירה על השקט הנפשי של המשקיע.